Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bust
[bʌst]
|
danh từ
tượng nửa người, tượng bán thân
ngực (của phụ nữ); đường vòng ngực (của phụ nữ)
sự khám xét chỗ ở
ngoại động từ
làm bể, làm vỡ
ập vào bắt giữ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hạ tầng công tác (một người nào)
nội động từ
chè chén say sưa
tính từ
hư hỏng
phá sản, vỡ nợ
phá sản, vỡ nợ
Từ liên quan
bankrupt break short