Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
burial
['beriəl]
|
danh từ
việc chôn cất, việc an táng
ở một số nước, hoả táng phổ biến hơn là địa táng