Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
buff
[bʌf]
|
danh từ
da trâu, da bò
màu vàng sẫm, màu da bò
(thông tục) người ái mộ
người ái mộ môn đấu bò
trần truồng, loã lồ
lột trần truồng
tính từ
có màu nâu sẫm, có màu da bò
ngoại động từ
đánh bóng bằng vải mềm