Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
breakfast
['brekfəst]
|
danh từ
bữa ăn sáng, bữa điểm tâm
cảnh hỗn loạn, tình trạng hỗn độn
chinh phục được ai
nội động từ
ăn quà sáng, ăn điểm tâm, ăn lót lòng