Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
blueprint
['blu:print]
|
danh từ
bản thiết kế nhà, có những đường vẽ màu trắng trên nền giấy xanh
kế hoạch chi tiết
ngoại động từ
thiết kế, lên kế hoạch
Từ liên quan
build line photographic render