Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
behave
[bi'heiv]
|
động từ
ăn ở, đối xử, cư xử
đối xử tốt với ai
chạy (máy móc...)
cái đồng hồ đeo tay mới của anh chạy như thế nào?
ăn ở (cư xử) cho phải phép
hắn chẳng biết cư xử sao cho phải phép