Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
beer
[biə]
|
danh từ
rượu bia
ngà ngà say
những cái thú vị, những trò giải trí vui chơi
đời không phải lúc nào cũng chỉ giải trí vui chơi