Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
attract
[ə'trækt]
|
ngoại động từ
(vật lý) hút
nam châm hút sắt
thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn
lôi cuốn sự chú ý