Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
asylum
[ə'sailəm]
|
danh từ
nơi an toàn, nơi ẩn nấp
xin tị nạn chính trị
nhà thương điên, dưỡng trí viện