Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
palace
['pælis]
|
danh từ
nhà ở chính thức của vua, tổng giám mục hoặc giám mục; cung điện
Buckingham Palace
Cung điện Buckingham
Hoàng cung (tức là người phát ngôn của vua, hoàng hậu...) vừa mới đưa ra lời tuyên bố
người phát ngôn của hoàng cung
toà nhà tráng lệ; lâu đài