Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
notable
['noutəbl]
|
tính từ
có tiếng, trứ danh
đáng kể, đáng chú ý
danh từ
người nổi tiếng hoặc quan trọng; người có danh vọng, uy quyền; nhân sĩ
hội đồng nhân sĩ (họp trong tình trạng khẩn cấp)