Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
adventure
[əd'vent∫ə]
|
động từ
mạo hiểm, liều
liều làm việc gì
liều mạng
danh từ
sự phiêu lưu, sự mạo hiểm; việc làm mạo hiểm, việc làm táo bạo
những truyện phiêu lưu
sự nguy hiểm, sự hiểm nghèo
sự việc bất ngờ
gặp một sự việc bất ngờ
sự may rủi, sự tình cờ
nếu tình cờ anh có gặp hắn
(thương nghiệp) sự đầu cơ