Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
God/Heaven help sb
|
thành ngữ help
cầu Chúa phù hộ cho ai
cầu Chúa phù hộ cho anh nếu thầy giáo phát hiện được!