Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
BA
['bi:'ei]
|
danh từ
cử nhân văn chương ( Bachelor of Arts )
có bằng/là cử nhân sử học
Hàng không Anh quốc ( British Airways )