Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Thư viện tài liệu
 
Tất cả
 
 • Idiomaric American English(14/06/2011 09:35:22)

  Giáo trình hỗ trợ cho người học về kỹ năng đọc hiểu, nghe và rèn luyện vốn từ. Có nhiều mức độ thành ngữ, bài học được biên soạn từ dễ đến khó giúp học viên có thể hiểu và vận dụng các thành ngữ thông dụng được sử dụng trong văn phong hằng ngày – kể cả những lối nói địa phương hay tiếng lóng. Bài tập cho học viên tự kiểm tra đa dạng, có kèm đáp án.

 • All Clear! Idioms in Context(14/06/2011 09:15:25)

  All Clear! Idioms in Context thích hợp cho học viên trung cấp/cao cấp. •Giáo trình gồm nhiều thành ngữ thông dụng, được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau; ví dụ minh hoạ tình huống hội thoại phong phú, có thật (người học có thể đọc hoặc nghe). •Ngoài ra, học viên còn được thực hành nghe và nói qua nhiều hoạt động giao tiếp thiết thực với các cấu trúc ngữ pháp được phân tích rõ ràng, dễ hiểu. •Bài tập tự kiểm tra đa dạng, có kèm theo đáp án.

 • Longman Phrasal verbs Dictionary(13/06/2011 15:30:51)

  Longman Phrasal verbs Dictionary cung cấp nhiều động ngữ (động từ kết hợp với giới từ hoặc trạng từ, hoặc kết hợp cả hai) với nhiều chủ đề đa dạng, cấu trúc ngữ pháp được phân tích rõ ràng, ví dụ minh hoạ cụ thể, ngoài ra học viên còn được cung cấp thêm từ đồng nghĩa và trái nghĩa.

 • Essential American Idioms Dictionary(11/06/2011 09:44:29)

  Essential American Idioms Dictionary cung cấp cho học viên 2000 cụm thành ngữ với nội dung phong phú, đa dạng. Mỗi thành ngữ được giải thích nghĩa rõ ràng, kèm ví dụ cụ thể, giúp người học có thể hiểu được “inside the idiom” (nghĩa thực của thành ngữ) và vận dụng chúng vào những tình huống khác nhau.