Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Thư viện tài liệu
 
Tất cả
 
  • Professional English in Use – Finance(14/06/2011 15:34:49)

    Professional English in Use – Finance sẽ giúp các bạn có được vốn từ vựng cũng như kiến thức về lĩnh vực tài chính. Sách gồm những phần chính sau: Basic terms (Thuật ngữ cơ bản), Accounting (Kế toán), Banking (Nghiệp vụ ngân hàng), Corporate finance (Tài chính công ty), Economics and trade (Kinh tế và thương mại).

 1... 2345678... 11