Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Pháp - Việt
pouvoir
|
ngoại động từ
có thể, có khả năng; có quyền
tôi đã làm cái tôi có thể làm được
có thể làm việc gì
anh có thể đi
tôi không thể đi nổi nữa
chúng ta không thể có tất cả được
nếu các bạn có thể
nếu tôi có quyền nói
những điều bất hạnh có khả năng xảy ra với chúng ta
ước gì, cầu gì, mong rằng
cầu trời phù hộ cho anh
(không ngôi) có thể
có thể tương lai sẽ khá hơn
có thể ngày mai trời sẽ mưa
có lẽ nửa đêm rồi
không làm gì được vào đấy
mệt quá rồi, không chịu được nữa
không thể hơn được
rất ít
hết sức
hết sức đáng yêu
ra sao thì ra
(ngạn ngữ) muốn là được
danh từ giống đực
khả năng
điều đó vượt khả năng của tôi
quyền, quyền hạn
quyền lập pháp
quyền hành pháp
quyền được nói
quyền lập quy
quyền tối cao
nắm quyền
có toàn quyền
chiếm quyền
quyền hạn của người giám hộ
sự uỷ quyền, giấy uỷ quyền
quyền hành, quyền lực, quyền bính
quyền hành của ngài bộ trưởng
quyền tinh thần
giới hạn quyền lực
chính quyền
chính quyền trung ương
chính quyền thành phố
năng suất
năng suất hấp thu
sự lạm quyền
cho phép
người thay quyền, người được uỷ quyền
sức mua, mãi lực
sự phân quyền