Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ce
[,si: 'i:]
|
viết tắt
Giáo hội Anh quốc ( Church of England )