Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
du
[du]
|
động từ
to push, push briskly, shove; to walk
danh từ
elm (cây du)
Từ điển Việt - Việt
du
|
danh từ
cây gỗ cùng loại với sến, lá hình mũi giáo, quả có cánh
động từ
đẩy một cách nhanh, gọn; đẩy mạnh
du cửa mà vào