Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
des
[,di: i: 'es:]
|
viết tắt
Bộ Giáo dục và Khoa học Anh quốc ( Department of Education and Science )