Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
que
[que]
|
danh từ
stick, switch, rod, wand, sprig, twig
a match stick
Chuyên ngành Việt - Anh
que
[que]
|
Sinh học
rod
Từ điển Việt - Việt
que
|
danh từ
vật dài, nhỏ, có thể cầm được
que diêm; chẳng nghe thì que vào sườn (tục ngữ)