Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
decree
[di'kri:]
|
danh từ
sắc lệnh, nghị định, chiếu chỉ
sắc luật, pháp lệnh
bản án
bản án cho phép ly hôn
động từ
ra lệnh, quy định bằng sắc lệnh
chính phủ ra lệnh hủy bỏ những hợp đồng bất hợp pháp