Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
illegal
[i'li:gəl]
|
tính từ
bất hợp pháp, trái luật
một đám cưới không hợp pháp
việc kinh doanh bất hợp pháp