Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
divine
[di'vain]
|
tính từ
thần thánh, thiêng liêng
sự thờ cúng thần thánh
sự tế lễ thánh thần
tuyệt diệu, tuyệt trần, siêu phàm
sắc đẹp tuyệt trần
em yêu, trông em thật tuyệt trần!
động từ
hiểu biết (cái gì) bằng trực giác; đoán; tiên đoán
đoán biết ý nghĩ/dự định của ai
tiết lộ ( điềugi giấu kín, nhất là về tương lai) bằng những cách ma thuật; bói
các nhà chiêm tinh tự cho là có thể xem sao mà đoán được những gì sẽ xảy ra đối với chúng ta