Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
predestination
[,pri:desti'nei∫n]
|
danh từ
sự tiền định, sự định trước số phận, sự định trước vận mệnh; định mệnh
thuyết thiên định