Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • loanloan005
 • PST
 • heo2k4
 • pisola3
 • thaivu9186
 • Chi_Korra
 • nguyenanh200517
 • tulipdo
 • minhnguyet03
 • thinhsun
 • laylababy592003
 • ngotuantu
 • square off against: đấu / đối đầu với (ai)

  • A few hundred youths squared off against police at the Alma bridge.
  • Vài trăm thanh niên đối đầu với cảnh sát tại cầu Alma.
  •  
 
 • start up sth – start sth up: khởi động (máy, xe…); (máy, xe…) khởi động

  • Arthur got into the car and started it up without any problems.
  • Arthur vào trong xe và nổ máy một cách dễ dàng.
  • My computer always takes a long time to start up.
  • Máy tính của tôi lúc nào cũng khởi động lâu.
  •  
 
 • start up – start up sth – start sth up: (nhạc, âm thanh…) trỗi lên; (hoạt động) bắt đầu

  • When the music started up, Ed was the first person on the dance floor.
  • Khi âm nhạc trỗi lên, Ed là người đầu tiên bước lên sàn nhảy.
  • The hunting season starts up again in August.
  • Mùa săn lại bắt đầu vào tháng tám.
  •  
 
 • stave sth in – stave in sth: đập cái gì thủng vào

  • The door had been staved in, and torn half off its hinges.
  • Cánh cửa đã bị đập thủng vào, và bật một nửa khỏi bản lề.
  •  
 
 • move in with: sống chung với

  • To save on expenses, Susan moved in with her mother in Solana Beach.
  • Để tiết kiệm chi phí, Susan chuyển đến sống với mẹ cô ấy ở Solana Beach
  •  
 
 • move in together: sống cùng nhau

  • Andrew and I have loved each other for only one year, but he often suggests that we should move in together as soon as possible.
  • Andrew và tôi yêu nhau mới một năm nay, nhưng anh ấy hay đề nghị chúng tôi nên sống chung với nhau càng sớm càng tốt.
  •  
 
 • move towards sth: cố gắng đạt được

  • Europe is moving towards political and monetary union.
  • Châu Âu đang cố gắng hợp nhất về chính trị và tiền tệ.
  •  
 
 • muck about with sth (muck around with sth): nghịch; phá

  • I wish you wouldn't muck about with the things in my room.
  • Tôi muốn bạn đừng có đụng vào đồ đạc trong phòng tôi.
  • They're always mucking about with the bus timetables!
  • Họ cứ đổi lịch trình xe buýt hoài!
  •  
 
 • muck in: chia sẻ

  • The members of a family should share the domestic duties and muck in together.
  • Các thành viên trong gia đình nên chia sẻ công việc với nhau mỗi người một tay.
  • Everybody mucked in to clean the place up.
  • Mọi người cùng góp tay vào dọn dẹp chỗ đó.
  •  
 
 • mull it over: ngẫm nghĩ; nghiền ngẫm; suy ngẫm

  • "I haven't taken a decision yet," Yeltsin told journalists. "I'm mulling it over."
  • “Tôi chưa quyết định,” Yeltsin nói với nhà báo. “Tôi đang ngẫm nghĩ chuyện này”.
  • I think you should take a couple of weeks to mull it over before you decide.
  • Tôi nghĩ bạn nên bỏ ra vài tuần nghiền ngẫm trước khi đưa ra quyết định.
  •  
 
 • savour of sth: có hơi hướng; thoáng có vẻ

  • William explained his plan to me, but his words savored of deliberate deceit.
  • William giải thích kế hoạch của anh ấy cho tôi, nhưng lời của anh ta thoáng có vẻ lừa dối có chủ tâm.
  • The victim appears to have been poisoned, in a killing that savours of revenge.
  • Nạn nhân dường như đã bị đầu độc, trong một vụ giết người có hơi hướng trả thù.
  •  
 
 • schlep around (schlep around sth): ăn không ngồi rồi

  • What did you do today? "Not much. I just schlepped around the house, really."
  • Bữa nay bạn làm gì vậy? "Chẳng có gì nhiều. Thực ra tôi chỉ ăn không ngồi rồi trong nhà."
  •  
 
 • be schooled in sth: được giáo huấn về

  • Victor Amadeus had been carefully schooled in the duties of a Catholic prince.
  • Victor Amadeus đã được giáo huấn kỹ lưỡng về trách nhiệm của một hoàng tử Công giáo.
  •  
 
 • score out/through sth (score sth out/through): gạch bỏ

  • Mr Kronweiser thought for a moment, then neatly scored through the word 'unusual', and replaced it with 'exceptional'.
  • Ông Kronweiser nghĩ trong chốc lát, sau đó gọn gàng gạch bỏ chữ 'khác thường' và thay bằng chữ 'đặc biệt'.
  •  
 
 • scour away sth (scour sth away): bào mòn

  • Rain had scoured away the soft sandstone.
  • Mưa đã bào mòn sa thạch mềm.
  •