Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • loanloan005
 • PST
 • heo2k4
 • pisola3
 • thaivu9186
 • Chi_Korra
 • nguyenanh200517
 • tulipdo
 • minhnguyet03
 • thinhsun
 • laylababy592003
 • ngotuantu
 • snuggle up to: xích lại gần (ai)

  • Tess snuggled up to him, her head on his chest.
  • Tess xích lại gần và tựa đầu vào ngực anh ấy.
  •  
 
 • be soaked in sth: đầy cái gì; tràn ngập cái gì

  • The city was soaked in history.
  • Thành phố mang đầy tính lịch sử.
  • We live in a culture that is soaked in violence.
  • Chúng ta sống trong một nền văn hóa đầy bạo lực.
  •  
 
 • soak up the sun/sunshine: tận hưởng ánh nắng

  • Morocco is an ideal place for soaking up the sun.
  • Ma-rốc là một nơi lý tưởng để tận hưởng ánh nắng.
  •  
 
 • sock it to sb: đấm mạnh ai

  • Tyson socked it to him with a left to his jaw.
  • Tyson nện một cú đấm tay trái vô hàm anh ta.
  •  
 
 • souped-up: được nâng cấp

  • He was using some kind of souped-up Macintosh computer.
  • Anh ấy đang dùng loại máy tính Macintosh được nâng cấp.
  •  
 
 • speak up for: lên tiếng ủng hộ / bênh vực (ai/cái gì)

  • The FBI knew I was innocent. But they never spoke up for me at the trial.
  • Cục điều tra liên bang biết tôi vô tội. Nhưng họ chưa bao giờ lên tiếng bênh vực tôi tại phiên tòa.
  •  
 
 • spell out sth – spell sth out: đánh vần

  • Jan spelled out his name, "F-A-H-E-R-T-Y".
  • Jan đánh vần tên anh ta: “F-A-H-E-R-T-Y“.
  •  
 
 • spit out sth – spit sth out: khạc cái gì ra; nhổ cái gì ra

  • Rawls spat out a big watermelon seed, which landed somewhere in the corner of the room.
  • Rawls phun ra một hạt dưa hấu lớn, và nó rớt xuống đâu đó trong góc phòng.
  •  
 
 • spit it out!: phun ra đi!; nói ra đi!

  • Come on man, spit it out!
  • Coi nào ông bạn, phun ra đi!
  •  
 
 • spit up – spit up sth: nôn; ọc (sữa…)

  • The baby spat up on my shirt and now I have to have it dry cleaned.
  • Em bé nôn lên áo sơ mi của tôi và bây giờ tôi phải đem cái áo đi giặt khô.
  •  
 
 • splashdown: việc hạ cánh xuống biển

  • The crew managed to make radio contact just before splashdown.
  • Phi hành đoàn đã liên lạc được bằng sóng vô tuyến ngay trước khi hạ cánh xuống biển.
  •  
 
 • splash out: vung tiền qua cửa sổ; nướng (tiền) vào cái gì

  • I feel like splashing out a bit. Let’s go to that new French restaurant.
  • Tôi muốn vung tiền qua cửa sổ một chút. Bọn mình tới cái nhà hàng Pháp mới mở đó đi.
  •  
 
 • splash out / splash out sth on: nướng (tiền) vào (cái gì)

  • Actor John Thaw has splashed out £425,000 on a fourth home for himself and his wife Sheila Hancock.
  • Diễn viên John Thaw đã nướng 425.000 bảng Anh vào ngôi nhà thứ tư của anh ấy và vợ là Sheila Hancock.
  • To improve its image, the firm is splashing out $5 million on sponsoring a boat in the round-the-world yacht race.
  • Để cải thiện hình ảnh của mình, công ty sẽ nướng 5 triệu đô-la Mỹ vào việc tài trợ một chiếc thuyền trong cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới.
  •  
 
 • split off: tách ra; tách nhóm

  • Several of the men split off, leading their dogs up a steep track into the heart of the forest.
  • Vài người tách ra, dẫn chó đi theo một con đường dốc dẫn vào giữa khu rừng.
  •  
 
 • split up: tan rã

  • Why do you think the Beatles split up? Was it because of a personality clash between John and Paul?
  • Theo anh thì tại sao ban nhạc Beatles tan rã? Có phải vì mâu thuẫn tính cách giữa John và Paul?
  • Rumours have been flying around Manchester that the band are about to split up.
  • Ở Manchester người ta đồn rằng ban nhạc sắp sửa tan rã.
  •