Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
yeast
[ji:st]
|
danh từ
men; men bia
men bia
men làm bánh
Chuyên ngành Anh - Việt
yeast
[ji:st]
|
Hoá học
men, men rượu
Kỹ thuật
men, men rượu
Sinh học
men, men rượu