Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
westward
['westwəd]
|
danh từ
hướng tây
tính từ
về hướng tây
một cuộc hành trình về hướng tây
phó từ
về hướng tây (như) westwards
đi về hướng tây