Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
variation
[,veəri'ei∫n]
|
danh từ
sự biến đổi, sự thay đổi; mức độ thay đổi, mức độ biến đổi
sự biến đổi về màu sắc
sự thay đổi ý kiến trong dư luận
sự khác nhau, sự dao động
một vài sự khác nhau về nghĩa
(sinh vật học) biến dạng, biến thể (thay đổi cấu trúc hoặc hình dáng do điều kiện, môi trường.. mới gây nên), biến tố, biến dị
(toán học); (vật lý) sự biến thiên
(âm nhạc) biến tấu
biến tấu cho pianô