Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
twelve
[twelv]
|
tính từ
mười hai
nó mười hai tuổi
(trong tính từ ghép) có mười hai cái gì đó
một đoàn thám hiểm mười hai người
danh từ
số mười hai ( 12)
( The twelve ) các tông đồ của Giêxu
Chuyên ngành Anh - Việt
twelve
[twelv]
|
Kỹ thuật
mười hai
Toán học
mười hai