Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sublet
[,sʌb'let]
|
ngoại động từ
cho thuê lại; cho thầu lại
cho một người bạn thuê lại một buồng