Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
someday
['sʌmdei]
|
phó từ bất định
một ngày nào đó; rồi đây
rồi đây chúng ta sẽ cùng ở với nhau
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
someday
|
someday
someday (adv)
one day, sooner or later, sometime, soon, in the future, one of these days
antonym: never