Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
soap opera
['soup'ɔpərə]
|
danh từ
vở kịch nhiều kỳ trên rađiô hoặc tivi nói về những sự kiện và vấn đề trong cuộc sống thường ngày của các nhân vật (thường) là ủy mị
một chương trình nhiều tập trên ti vi
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
soap opera
|
soap opera
soap opera (n)
serial, soap, series