Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
salt-water
['sɔ:lt,wɔ:tə]
|
Cách viết khác : saltwater ['sɔ:lt,wɔ:tə]
tính từ
(thuộc) biển; sống ở biển; nước mặn
cá nước mặn