Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
sai quả
[sai quả]
|
yield plenty of fruit, bear rich fruit, closely-fruited
does this persimmon tree bear good fruit ?