Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
s
[es]
|
danh từ, số nhiều S' s , s's
chữ thứ mười chín trong bảng chữ cái tiếng Anh
đường cong hình S; vật hình S
S - bend
chỗ cong trên đường giống hình chữ S
danh từ, số nhiều SS
(viết tắt) của Saint Thánh
(viết tắt) của small cỡ nhỏ (nhất là trên quần áo)
(viết tắt) của South ( Southern ) phương nam (như) so
danh từ
(viết tắt) của shilling ( s) đồng silinh ( 1 / 20 pao, tiền tệ Anh trước đây)
(viết tắt) của single tình trạng độc thân (trên các đơn từ)