Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
rock-steady
['rɔk'stedi]
|
tính từ
khó có thể đổ, khó có thể thay đổi; vững chắc
một cái ghế vững chắc
một tình bạn vững chắc