Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
reported
[ri'pɔ:tid]
|
tính từ
(ngôn ngữ học) gián tiếp
lời dẫn gián tiếp