Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
repletion
[ri'pli:∫n]
|
danh từ
trạng thái đầy đủ, tình trạng no nê, phè phỡn
no nê thoả thích