Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
remarkable
[ri'mɑ:kəbl]
|
tính từ
đáng chú ý, đáng để ý
một sự kiện đáng chú ý
khác thường, xuất sắc; đặc biệt, ngoại lệ
một người khác thường (giỏi về cái gì)
rõ rệt
Chuyên ngành Anh - Việt
remarkable
[ri'mɑ:kəbl]
|
Kỹ thuật
đáng chú ý
Xây dựng, Kiến trúc
phân biệt được bằng mắt
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
remarkable
|
remarkable
remarkable (adj)
extraordinary, amazing, notable, outstanding, noteworthy, significant, incredible, astonishing
antonym: ordinary
remarkable (adv)
unusually, strangely, oddly, curiously, bizarrely, abnormally, extraordinarily
antonym: ordinarily