Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
record-player
['rekɔ:d'pleiə]
|
Cách viết khác : phonograph ['founəgrɑ:f]
như phonograph
Chuyên ngành Anh - Việt
record-player
['rekɔ:d'pleiə]
|
Kỹ thuật
máy hát, máy quay đĩa
Vật lý
máy hát, máy quay đĩa