Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
obstacle
['ɒbstəkl]
|
danh từ
sự cản trở, sự trở ngại
chướng ngại vật; vật trở ngại
Những vật chướng ngại trên đường chạy đua