Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nhanh
[nhanh]
|
prompt; fast; rapid; quick
It's much faster/quicker if you go that way
Chuyên ngành Việt - Anh
nhanh
[nhanh]
|
Tin học
fast, rapid
Từ điển Việt - Việt
nhanh
|
tính từ
nhịp độ, tốc độ hơn mức bình thường
đi nhanh; chạy nhanh
tiếp thu, phản ứng kịp thời
hiểu bài nhanh; nhanh miệng trả lời
trong thời gian rất ngắn
tin nhanh; làm nhanh