Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
louder
['loudə]
|
danh từ
máy chất tải; thiết bị chất tải
máy chất tải lưu động
cơ cấu nạp liệu
(tin học) bộ nạp: chương trình nạp
bộ nạp chương trình
người khuân vác