Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
làm thơ
[làm thơ]
|
to write poems/poetry/verse; to versify
I only write poetry for recreation