Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
kỹ thuật
[kỹ thuật]
|
engineering; technique; technology
Printing techniques
Aircraft engineering
technical
International technical and economic co-operation program
Chuyên ngành Việt - Anh
kỹ thuật
[kỹ thuật]
|
Hoá học
technique
Kinh tế
technical
Sinh học
technique
Tin học
engineering, technique
Vật lý
technique