Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
het
[het]
|
tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) được đốt nóng, được nung nóng
(từ lóng) nổi quạu