Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hay là
[hay là]
|
xem hay 1
You can pick me up at home or else we'll meet outside the cinema
Tired or not, we have to go home
how about
How about a beer?
Từ điển Việt - Việt
hay là
|
kết từ
có điều này thì không có điều kia
về hay là ở lại?
điều còn đang hồ nghi
hay là có chuyện gì nên nó không về?
muốn được biết ý kiến của người khác
hay là anh về trước?