Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
glue
[glu:]
|
danh từ
keo hồ
ngoại động từ
gắn lại, dán bằng keo, dán bằng hồ
mắt cứ dán vào cái gì, dõi mắt nhìn theo cái gì
Chuyên ngành Anh - Việt
glued
|
Kỹ thuật
được dán
Toán học
được dán